Fagbokpodden

Informações:

Sinopsis

I Fagbokpodden fra Nettavisen Lyd inviterer vi forfattere i studio for å snakke om sine bøker og hvorfor de er viktige.

Episodios

 • Når venner dør med Iren Johnsen

  05/12/2023 Duración: 18min

  Iren Johnsen har fullført doktorgrad om etterlatte venner etter terroren på Utøya. I dag jobber hun som førsteamanuensis ved Senter for krisepsykologi, Universitetet i Bergen. I denne episoden forteller hun om hva som skiller sorg i ungdomstida fra sorg som voksen, hva man kan gjøre om man er tett på ungdom i en sorgprosess og mye mer.  Iren er forfatter av boka Når venner dør: Hvordan kan vi støtte unge i sorg?. Boken viser hva som kjennetegner sorg hos unge som har mistet en venn og hva som er spesielt utfordrende med denne typen sorg.

 • Sang i barnehagen med Liv Anna Hagen og Siri Haukenes

  14/11/2023 Duración: 24min

  Er det forskjell på talestemme og sangstemme? Hvorfor stammer vi sjeldent når vi synger? Kan alle lære seg å synge?   Både talestemmen og sangstemmen er kanskje det viktigste redskapet du har i samværet med barna. Liv-Anna Hagen og Siri Haukenes er førstelektorer i musikk ved OsloMet. I denne episoden forteller de om viktigheten av sangstemme og stemmebruk for barn og barns utvikling, og hva barnehageansatte bør vite om temaet. Sammen med Anne Haugland Balsnes har de utgitt boken Sangglede og stemmebruk i barnehagen.

 • Hva er hatkriminalitet? Med Anine Kierulf og Kai Spurkland

  09/11/2023 Duración: 22min

  Kan man forby folk å hate? Hvorfor kan man straffes for hatkriminalitet om handlingen ikke var motivert av hat? Hva er forskjellen på hatkriminalitet og det å utøve vold mot en du hater?   Hatkriminalitet er et tema som skaper mye engasjement, debatt og sterke følelser i samfunnet. I denne episoden forklarer Anine Kierulf og Kai Spurkland hvordan man resonnerer rundt slike spørsmål fra et juridisk ståsted. De forklarer hva som gjør hatkriminalitet til et komplisert fagfelt og hvorfor det kan by på vanskelig juss. Sammen med Ingjerd Hansen har Anine og Kai skrevet boka Hatkrim. Med denne boka ønsker de å bidra til større forståelse for hva hatkriminalitet er.  Anine Kierulf er førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, og spesialrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Kai Spurkland er politiadvokat i Oslo politidistrikt og forsker ved Politihøgskolen. Ingjerd Hansen er sosiolog og seniorrådgiver på Likestillingssenteret KUN.  Fagbokpodden er laget i samarbei

 • Vanskelige følelser etter fødsel med Gro Vatne Brean

  18/10/2023 Duración: 18min

  Gro Vatne Brean er psykologspesialist, spesialrådgiver i RBUP, fembarnsmor og forfatter av boka Psykisk helse i svangerskap og barseltid.   Boka er først og fremst skrevet for deg som er helsepersonell, og i denne episoden forteller hun om hvordan du kan fange opp vanskelige følelser hos mor og partner. Målet med boken er å gi mor og partner grunnleggende kunnskap om hva de bør kunne noe om for å møte mor, barn og partner i tiden etter fødsel.    Gro forteller om mor og partners overgang til foreldreskapet, barns psykologi, hvordan man kan møte skammen over vanskelige følelser etter fødsel og mye mer.   Programleder Anders Høglund. Fagbokpodden er laget i samarbeid med Nettavisen. 

 • SOMMERREPRISE: Hudfrisk

  23/07/2023 Duración: 23min

  - Huden klarer seg ofte veldig godt på egen hånd, sier Jan-Øivind Holm. Sammen med Teresa Løvold Berents har han skrevet boken Hudfrisk: Om hudens basale behov, tørr hud og hudpleie. De er begge spesialister i hud- og veneriske sykdommer ved Oslo universitetssykehus og har skrevet den praktiske fagboken som gir en grunnleggende innføring i temaet tørr hud. I denne episoden diskuterer forfatterne markedsføring av hudpleieprodukter, sykeliggjøring av normal hud, viktigheten av å ta hudsykdommer seriøst og hva frisk hud faktisk innebærer. Boken Hudfrisk er skrevet for alle som arbeider med hud: sykepleie, helsesykepleiere, hudpleiere og apotekansatte. De har fokusert på å skrive lettfattelig formulert. -Det er viktig at en bok om tørr hud ikke blir tørr og kjedelig, sier Jan-Øivind Holm.

 • Kliniske undersøkelser for sykepleiere

  19/05/2023 Duración: 20min

  Hvis du som sykepleier får inn en skadet syklist som lukter alkohol, hvordan kan du finne ut om personen har en nevrologisk skade eller bare er beruset? Dette eksempelet åpner universitetslektor Marit Mauset med i denne podkastepisoden. Sammen med tre andre redaktører utgir hun boken Kliniske undersøkelser fra hode til tå: en håndbok for sykepleiere. Med denne boken vil sykepleiere lære seg å vurdere om det er behov for å gjennomføre en hel hode-til-tå-undersøkelse, eller om situasjonen tilsier at det bør utføres fokusundersøkelser. I episoden forteller hun om hvorfor boken ble til, spennende multimediale grep de har gjort for å gjøre boken anvendelig i praksis og mye mer.   Fagbokpodden er laget i samarbeid med Nettavisen. Programleder er Anders Høglund. 

 • Hvordan påvirker klima- og miljøkatastrofen oss på individnivå?

  08/03/2023 Duración: 18min

  I vår del av verden snakker vi ofte om klimaproblemene som et dystert fremtidsscenario. Men for millioner av mennesker er store klimaendringer og miljøkatastrofer allerede en realitet. I denne episoden forteller Erik Sveberg Dietrichs om menneskene og naturområdene som berøres av alvorlige konsekvenser i dag. Han har utgitt fagboken Å bite seg i halen: Hvordan menneskeskapte klimaendringer og miljøkatastrofer påvirker oss. I boken tar Dietrichs for seg hvilke helsekonsekvenser klima- og miljøkatastrofen har for mennesker rundt i veden. - Det er ingen fullstendig lærebok over alt som kan skje, men gir eksempler på hva som kan skje for å gi en bevisstgjøring på at dette er et problem og det kommer til å påvirke deg og meg. Erik Sveberg Dietrichs er overlege, førsteamanuensis og ekspert på farmakologi. Han har tidligere utgitt bok om både togreiser i Europa, hvordan kroppen kan takle ekstremnatur og farfarens tid i nazistenes fangenskap. Fagbokpodden er laget i samarbeid med Nettavisen. Programleder er Anders Hø

 • Slik påvirkes Norge av EØS-avtalen

  01/02/2023 Duración: 17min

  - Vi bestemmer selv hvilke vassdrag vi skal bygge ut og hvem som skal eie kraftverkene og hvordan de skal beskattes. Det vi ikke kan styre er omsetningen av elektrisitet. For det er en vare. Der kommer EØS-reglene inn, forteller jurist Christian Hambro. Han er gjest i denne episoden av Fagbokpodden i forbindelse med utgivelsen av EØS-avtalens praktiske betydning.I denne episoden diskutere han blant annet om hvor vi hadde vært uten EØS-avtalen, hva avtalen betyr for norsk politikk og i det hele tatt om vi kunne vært foruten regelverket. Han forklarer også hvordan dagsaktuelle temaer som elektrisitetspolitikk og laksenæringen påvirkes av regelverket.I episoden diskuteres det også om EØS-avtalen hindrer den norske demokratiutøvelsen.- I de siste kapitlene i boken har jeg beskrevet hvilke frihetsgrader vi har, til tross for EØS-avtalen. De er jo veldig store de frihetene. Det meste styrer vi selv. Det er bare en liten bit som styres av EØS-avtalen.Med denne boken ønsker Christian Hambro å plas

 • REPRISE: Å behandle panikkangsten på egen hånd

  30/12/2022 Duración: 21min

  Alle mennesker er ulike, og panikkangst kan ha mange ulike uttrykk, avhengig av hvem den rammer. Likevel er det noen trekk som går igjen, og noen grep som ser ut til å hjelpe for de fleste. Tenk om kunnskapen og erfaringen psykologen sitter på kunne nå deg, uansett hvor du bor eller når du trenger hjelp, slik at du på egen hånd kunne begynne å finne ut av ting, med forskningsbaserte metoder?I denne episoden møter du Jonas Sharma-Bakkevig som er psykologspesialist i privat praksis, og lærer ved Norsk Institutt for ISTDP (intensiv dynamisk korttidsterapi), der han underviser og veileder psykologer og psykiatere. Han har utgitt boken Min vei ut av panikkangsten, Min vei ut av depresjonen og kommer snart med boken Min vei ut av sosial angst. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Hudfrisk

  01/12/2022 Duración: 23min

  - Huden klarer seg ofte veldig godt på egen hånd, sier Jan-Øivind Holm. Sammen med Teresa Løvold Berents har han skrevet boken Hudfrisk: Om hudens basale behov, tørr hud og hudpleie. De er begge spesialister i hud- og veneriske sykdommer ved Oslo universitetssykehus og har skrevet den praktiske fagboken som gir en grunnleggende innføring i temaet tørr hud.I denne episoden diskuterer forfatterne markedsføring av hudpleieprodukter, sykeliggjøring av normal hud, viktigheten av å ta hudsykdommer seriøst og hva frisk hud faktisk innebærer.Boken Hudfrisk er skrevet for alle som arbeider med hud: sykepleie, helsesykepleiere, hudpleiere og apotekansatte. De har fokusert på å skrive lettfattelig formulert. -Det er viktig at en bok om tørr hud ikke blir tørr og kjedelig, sier Jan-Øivind Holm. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Det norske samfunn

  01/11/2022 Duración: 23min

  "Det er godt for studentene å ha en norsk kilde, ikke bare en amerikansk lærebok," sier Lise Kjølsrød. Hun er redaktør for den åttende utgaven av Det norske samfunn sammen med Ivar Frønes. De er begge professorer i sosiologi ved Universitetet i Oslo og i denne episoden forteller de om viktigheten av at studentene har tilgang på et slikt verk for å forstå det norske samfunnet.Det norske samfunn er et trebindsverk som utkom for første gang i 1968. Boken er skrevet på norsk, og har norske eksempler skrevet av norske forskere. Verket har totalt 50 kapitler skrevet av eksperter på sine områder og tematikkene i boken tar for seg alt fra hvor mange 3-åringer det er i norsk barnehage til hvordan genetikken kom til Norge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Samboerkontrakt

  10/10/2022 Duración: 19min

  Arver samboeren din noe fra deg? Trenger dere vitner når dere skriver samboerkontrakt? Og kan en signert samboerkontrakt endres senere? Dette og flere viktige spørsmål svarer advokat og Rettsdata-bruker Tonje Nesheim på i Fagbokpoddens nyeste episode. Dette er en spesialepisode laget i samarbeid med Gyldendal Rettsdata- Les mer om Rettsdata her: https://www.rettsdata.no/Fagbokpodden er laget i samarbeid med Nettavisen. Programleder er Anders Høglund. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Elevenes psykiske helse i skolen

  19/09/2022 Duración: 23min

  Marit Uthus fikk ideen til sin nye bok, Elevenes psykiske helse i skolen, da hun så Erna Solberg på TV for noen år siden. Det var i forbindelse med en stor nordisk konferanse om psykiske helseplager blant ungdom, og Uthus bet seg merke i at skolen ikke ble nevnt som en arena for å forstå fenomenet. Det inspirerte den nye boken som blant annet tar for seg psykisk helse i et utdanningsperspektiv og hvordan man både fremmer og hemmer psykisk helse i skolen.Marit Uthus er førsteamauensis i spesialpedagogikk ved Institutt for lærerutdanning (NTNU) og har selv bakgrunn som spesialpedagog i grunnskolen og i Statped. Hun har tidligere utgitt boken Spesialpedagogen i en inkluderende skole hos Gyldendal Akademisk.Foto: Elin IversenFagbokpodden er laget i samarbeid med Nettavisen. Programleder er Anders Høglund.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • STUDIESTARTREPRISE: Studentens hva, hvordan og hvorfor

  25/08/2022 Duración: 20min

  I forbindelse med studiestart får vi et gjenhør med episoden der Cecilie Dalland deler sine tips med ferske studenter. Kan du triksene som gjør deg til en superstudent? Cecilie Dalland har en ph.d i pedagogikk, og er Førsteamanuensis ved Oslo MET hvor hun underviser i pedagogikk, forskningsmetoder og oppgaveskriving. Sammen med Olav Dalland har hun skrevet Studentens hva, hvordan og hvorfor, en bok for deg som er student.I Fagbokpodden forteller Cecilie om boka, og deler noen av sine knep. Fagbokpodden er laget i samarbeid med Nettavisen. Programleder er Anders Høglund. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Naturfag som allmenndannelse

  08/08/2022 Duración: 20min

  Svein Sjøberg satset egentlig på å bli en skikkelig god fysiker, men innså etter hvert at forskning innen kjernefysikk ble for smalt. Når han fikk sjansen til å hoppe av karriereløpet til fordel for formidling og undervisning tok han muligheten. I dag er han professor emeritus i naturfagenes didaktikk ved Universitetet i Oslo. I tillegg til utdannelsen som kjernefysiker, er han også utdannet pedagog, og har doktorgrad i læringspsykologi. I denne episoden forklarer han hvorfor naturvitenskapen ikke bare er et nyttefag, men også et viktig dannelsesfag vi behøver for forstå og utfordre samfunnet vi lever i. Han utgir nå den fjerde utgaven av Naturfag som allmenndannelse: en kritisk fagdidaktikk. I boken tar han med leseren med på en dannelsesreise i naturvitenskapens mange sider – gjennom historien, filosofien, sosiologien, etikken, økonomien og politikken. Fagbokpodden er laget i samarbeid med Nettavisen. Programleder er Anders Høglund.Foto: O. Sæther Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more in

 • abc om IOP

  19/07/2022 Duración: 22min

  Lisbeth Iglum Rønhovde har arbeidet som lærer, senere som pedagogisk-psykologisk rådgiver i PPT for grunnskolen, seniorrådgiver i Statped, samt spesialpedagog i barne- og ungdomspsykiatrien. Hun har utgitt flere fagbøker om arbeid med barn og unge. Hennes nyeste bok, abc om IOP: Håndbok for lærere, handler om arbeid med individuell opplæringsplan i skolen og er temaet for denne podkastepisoden. Lytt til Lisbeth fortelle om hva som gjorde at hun ble interessert i spesialundervisning, hvorfor hun valgte å skrive en håndbok om temaet og mye mer.Fagbokpodden er laget i samarbeid med Nettavisen. Programleder er Anders Høglund. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • SOMMERREPRISE: Kroppssyn gjennom historien

  28/06/2022 Duración: 23min

  Har kroppen blitt et av vår tids fremste identitetsprosjekter?I denne sommerreprisen møter vi Ove Olsen Sæle, forfatter og dosent i idrett ved Høgskulen på Vestlandet. Det handler om kropp som sosiokulturelt fenomen, sett fra et historisk perspektiv og fra et samtidsperspektiv. Med utgangspunkt i den greske myten om Narcissus og Platons hulelignelse, diskuterer forfatteren hvorvidt vi lever i en sekulær tid hvor kropp er blitt en av vår tids fremste identitetsprosjekter. Fagbokpodden er laget i samarbeid med Nettavisen. Programleder er Anders Høglund. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • SOMMERREPRISE: Cross Cultural Kids

  28/06/2022 Duración: 18min

  Sommerreprise! Flytteerfaringer og påvirkning fra flere kulturer gir tilgang til mye viktig kunnskap, noe som er utgangspunktet for boka Cross Cultural Kids. Fagbokpodden har tatt en prat med Lill Salole, forfatteren bak boka som hun selv omtaler som en bok til, ikke om, unge med krysskulturell oppvekst.Fagbokpodden er laget i samarbeid med Nettavisen. Programleder er Anders Høglund. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • REPRISE: Bostedsløs

  27/05/2022 Duración: 18min

  Hvem er en typisk bostedsløs i Norge? Dette er et gjenhør med en av Fagbokpoddens mest populære episoder, hvor forsker Evelyn Dyb forteller om politikken og andre faktorer rundt det å ikke ha bosted i Norge. I en moderne velferdsstat er en bostedsløs en person som ikke har egen bolig, og som ikke klarer å skaffe seg det på egen hånd. I Norge er dette en mindre gruppe enn i de fleste andre land, men det betyr ikke at den ikke eksisterer. I denne episoden møter vi Evelyn Dyb som har forsket på bostedsløshet og boligsosiale problemstillinger i to tiår.Fagbokpodden er laget i samarbeid med Nettavisen. Programleder er Anders Høglund. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Å ønske, men ikke våge

  10/05/2022 Duración: 24min

  Å være forsiktig, sensitiv eller sosialt engstelig som person kan være utfordrende, uten at det blir et hinder i livet. For andre kan det derimot medføre omfattende problemer. Theresa Willberg og Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs fikk øynene opp for slike personlighetsproblemer på 1990-tallet. Ettersom det enda ikke har blitt skrevet bøker på norsk om engestelig unnvikende personlighetsproblemer var tiden inne for å skrive en bok om temaet. I boken Å ønske men ikke våge: Om engstelig unnvikende personlighetsproblemer skriver de om ulike sider ved denne typen personlighetsproblemer slik at vanskene skal bli mer forståelige.Theresa Wilberg er psykiater, overlege ved Oslo universitetssykehus og professor ved UiO. Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs er psykiater og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP). I denne episoden forteller de blant annet om hvorfor barna med denne typen personlighetsproblemer ofte blir oversett og hvorfor de de selv fikk øynene opp for denne prob

página 1 de 5