Fagbokpodden

Informações:

Sinopsis

I Fagbokpodden fra Nettavisen Lyd inviterer vi forfattere i studio for å snakke om sine bøker og hvorfor de er viktige.

Episodios

 • REPRISE: Norge i svart, hvitt og grått

  01/05/2022 Duración: 23min

  Reprise i anledning arbeidernes dag: I det norske arbeidslivet har de fleste det bra, men denne boka forteller historier om dem som ikke har det bra når de går på jobb. Mennesker som opplever de mørkeste sidene av arbeidslivet. De har ikke vokst opp med vafler og geitost. For mange av dem er norsk et fremmedspråk. Møt Torgny Hasås, forfatter av boken Norge i svart hvitt og grått, arbeidslivskriminalitet i Norge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Håndtering av følelser i skolen

  29/04/2022 Duración: 24min

  I klasserommet kan læreren møte barn som ikke klarer å uttrykke følelser eller barn som uttrykker følelser så sterkt at det går ut over de rundt dem. Hvordan kan læreren hjelpe disse elevene med å lykkes med læring og andre skoleferdigheter? I denne episoden møter vi forfatterne av Håndtering av følelser i skolen: Hvordan utvikle emosjonell kompetanse? Evalill Bølstad er psykolog og førsteamauensis ved Universitetet i Oslo. Fredrik Ferstad Skoe er psykologspesialist i samfunns- og allmennpsykologi. Med denne boken ønsker de å fremheve betydningen av emosjonell kompetanse hos både eleven og læreren, slik at følelser ikke kommer i veien for elevens utvikling eller klassens læringsmiljø.Fagbokpodden er laget i samarbeid med Nettavisen. Programleder er Anders Høglund. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • REPRISE: Ledelse og kvalitet i helsetjenesten

  05/04/2022 Duración: 18min

  Hva ligger i bunn for at vårt helsevesen fungerer som det gjør? Hvordan kan vi stadig bidra til at det utvikles og bedres? Dette er et et gjenhør med en av de mest populære episodene av Fagbokpodden, hvor lege, filosof og seksbarnsmor Elisabeth Arntzen deler sin innsikt og engasjement. Hun er utdannet lege og har et sterkt samfunnsmedisinsk engasjement og mange års erfaring fra arbeid med ledelse og kvalitet på alle nivå i helsetjenesten. De siste årene har hun hatt lederstillinger i Helse Sør-Øst RHF og i Statens helsetilsyn. Hun har skrevet Ledelse og kvalitet i helsetjenesten som gir en praktisk innføring i hvordan det kan arbeides med ledelse og kvalitet på en systematisk måte, i tråd med myndighetenes krav om internkontroll. Forfatteren setter samfunnsutviklingen og mellommenneskelige forhold i sammenheng med ledelse, arbeidsglede og kvalitet i både i kommune- og spesialisthelsetjenesten.Programleder er Anders Høglund. Episoden er laget i samarbeid med Nettavisen. Hosted on Acast. See

 • Drømmeorganisasjonen

  28/03/2022 Duración: 24min

  Oscar Amundsen er professor i organisasjonsforskning ved NTNU og er tilbake i Fagbokpodden. Han ønsker å bidra til bedre arbeidsplasser, arbeidsliv og organisasjoner og har derfor utgitt boken Drømmeorganisasjonen: Åtte ting ledere bør vite om endring og innovasjon. Med denne boken håper han å hjelpe leseren til forbedring på sin arbeidsplass, uavhengig om de er ledere, ansatte eller student på vei ut i arbeidslivet. Lytt til Oscar fortelle om hvorfor han valgte bort fagfeltets "stammespråk" i boka si, hvordan man lykkes med å kombinere endring og trivsel på en arbeidsplass, viktigheten av fryktløshet i en organisasjon og mye mer.Fagbokpodden er laget i samarbeid med Nettavisen. Programleder er Anders Høglund.Foto: Anne Line Bakken Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Personlighetsfokusert terapi

  28/02/2022 Duración: 27min

  Vi har alle mer eller mindre personlighetsproblemer, men fra tid og annen skjærer det seg, sier Sigmund Karterud. Han er professor i psykiatri og har hatt en sentral rolle i oppbygningen av psykoterapeutiske behandlingsprogrammer i Norge for alvorlige personlighetsforstyrrelser. Han har skrevet en rekke lærebøker om selvpsykologi, gruppepsykoterapi, personlighet, personlighetspsykiatri og mentaliseringsbasert terapi (MBT).I sin nyeste bok, Personlighetsfokusert terapi, tar han for seg lettere til moderate personlighetsproblemer. Boken beskriver hvordan terapeuter raskt kan se sammenhengen mellom plagsomme symptomer og personlighetsmessige problemer, og komme i gang med en aktiv psykoterapi som knytter forbindelsen mellom symptomer og følelsesmønster, tilknytningsstil og mentaliseringsproblemer.Lytt til episoden der du hører på podkast eller ved å spille av nedenfor. Programleder er Anders Høglund. Episoden er laget i samarbeid med Nettavisen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more info

 • Lek og kreativitet

  15/02/2022 Duración: 24min

  Det er ikke alltid lett for barn og ungdom å uttrykke seg med ord om det som er vanskelig. Musikk, bevegelse, tegning, digitale medier eller andre former for lek kan være andre gode måter å uttrykke seg på i psykoterapi. I denne episoden møter vi psykologspesialist Line Indrevoll Stänicke og musikkterapeut Unni Tanum Johns. De er begge førsteamanuenser tilknyttet Universitetet i Oslo og har skrevet boken Lek og kreativitet sammen med med Anders Flækøy Landmark. Boken er skrevet med et ønske om å inspirere psykologer, klinikere og studenter til å la lek og kreativitet ha en naturlig plass i klinisk arbeid med barn og ungdom. Episoden er laget i samarbeid med Nettavisen. Programleder er Anders Høglund. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Foreldretvister etter barneloven

  28/01/2022 Duración: 25min

  «Barnets beste» er det overordnede og avgjørende hensynet i enhverforeldretvist. Hvordan foregår den rettslige prosessen når foreldrene ikke kommer til enighet? Hvordan navigere i dette terrenget og hva er de vanskeligste problemstillingene man møter på som barnerettsadvokat?I denne episoden av Fagbokpodden møter vi advokatene Maria Cabrera Stråtveit og Ane Fuglesang Herskind som sammen har skrevet boken Foreldretvister etter barneloven. Fagbokpodden er laget i samarbeid med Nettavisen. Programleder er Anders Høglund. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Ungdommens transformasjoner

  11/01/2022 Duración: 25min

  Har vi psykologisert ungdomsfasen sønder og sammen? Hvordan kan vi best forstå ungdommer som er i ferd med å bli til? I denne episoden møter vi psykologspesialist i barne- og ungdomspsykologi Per Are Løkke. I boken Ungdommens transformasjoner utforsker han blant annet disse spørsmålene gjennom ni essays. Fagbokpodden lages i samarbeid med Nettavisen.Programleder er Anders Høglund Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Samhandling mellom barnehage, foreldre og barnevern

  28/10/2021 Duración: 27min

  I studio er Eva Mikkelsen, familieterapeut, cand.mag i barnevern og Master of Public Administration fra Copenhagen Business School.Mikkelsen har arbeidet innen barnevernfeltet i en årrekke som saksbehandler og leder. Familie og inkluderings-sjef Askøy kommune. Og Charlotte Johannessen, cand.polit med hovedfag i pedagogikk ogførstelektor ved barnehagelærerutdanningen ved OsloMet.«Samhandling mellom barnehage, foreldre og barnevernTidlig innsats for barn i sårbare situasjoner» Belyser temaer som:-Hvordan kan barnehagen og barnevernet berike hverandre som samarbeidspartnere? Tverrfaglig samarbeid, foreldreveiledning, mentaliserende kommunikasjon, taushetsplikt, taushetsrett og opplysningsplikt samt caset -Mads og Emilie.Boken er bygget på: Relasjonsbygging i barnehagen Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Analyse i komplekse barnevernssaker - fra magefølelse til kritisk tenkning

  18/10/2021 Duración: 24min

  Judith van der Weele er psykologspesialist med fordypning i klinisk arbeid med voksne. Kjersti Karlsen er psykologspesialist med klinisk fordypning i arbeid med barn og ungdom, og barnesakkyndig er dere begge.De er begge gjester i denne utgaven av fagbokpodden som omhandler boken deres, "Analyse i komplekse barnevernssaker - fra magefølelse til kritisk tenkning" Barnevernsfaglig arbeid er utfordrende, vanskelig og i stadig utvikling. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Min vei ut av panikkangsten

  18/10/2021 Duración: 21min

  I denne episoden møter du Jonas Sharma-Bakkevig som er psykologspesialist i privat praksis, og lærer ved Norsk Institutt for ISTDP (intensiv dynamisk korttidsterapi), der han underviser og veileder psykologer og psykiatere.Alle mennesker er ulike, og panikkangst kan ha mange ulike uttrykk, avhengig av hvem den rammer. Likevel er det noen trekk som går igjen, og noen grep som ser ut til å hjelpe for de fleste. Tenk om kunnskapen og erfaringen psykologen sitter på kunne nå deg, uansett hvor du bor eller når du trenger hjelp, slik at du på egen hånd kunne begynne å finne ut av ting, med forskningsbaserte metoder? Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid

  30/09/2021 Duración: 25min

  I denne podkasten møter du Inge Kvaran som er barnevernspedagog, cand.polit. i sosialpedagogikk og dr.polit. i sosialt arbeid.Han er dosent på Institutt for sosialt arbeid ved NTNU. Han har skrevet flere fagbøker og artikler om barnevernsfaglig arbeid. Også skrevet «Gatebarn» «Opprør» 87 og 89 sammen med Jan Holm.Sammen med Vigdis Bunkholdt har han skrevet "Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid" Hvordan skaper samfunnet mennesker, og hvordan gikk det med barna? Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Ledelse ved kriser, en praktisk veileder

  23/09/2021 Duración: 22min

  To av våre fremste eksperter på krisehåndtering, katastrofepsykiater Lars Weisæth og Ragnar Kjæserud Styreleder i Askim stenindustri, prosjektleder for å trene nøkkelpersoner etter Alexander Kielland-ulykken, har her laget en praktisk veileder om hvordan ledere kan håndtere en krisesituasjon som rammer en bedrift, organisasjon eller i samfunnet forøvrig.I podkasten møter du Ragnar Kjeserud som forteller om å sitte i en livbåt vinterstid og håpe på hjelp og om å oppleve at krisen rammer på ens egen vakt. Hvordan forholder vi oss til kriser, hvilke feil gjøres og hvordan håndtere det uforutsette. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Kroppssyn gjennom historien -og om vår tids kroppsidealer og kroppsfokus

  15/09/2021 Duración: 23min

  Møt forfatteren, Ove Olsen Sele - dosent i idrett ved Høgskulen på VestlandetDet handler om kropp som sosiokulturelt fenomen, sett fra et historisk perspektiv og fra et samtidsperspektiv. Med utgangspunkt i den greske myten om Narcissus og Platons hulelignelse, diskuterer forfatteren hvorvidt vi lever i en sekulær tid hvor kropp er blitt en av vår tids fremste identitetsprosjekter. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Norge i svart, hvitt og grått

  29/06/2021 Duración: 23min

  Møt Torgny Hasås, forfatter av boken Norge i svart hvitt og grått, arbeidslivskriminalitet i Norge. Kampen mot arbeidslivskriminalitet er kampen om sjela i det norske arbeidslivet. Kampen mot arbeidslivskriminalitet er en kamp om verdiene som arbeidet skaper, og hvordan disse fordeles.Høyresida sier at venstresida svartmaler norsk arbeidsliv når de snakker om arbeidslivskriminalitet. Venstresida mener at høyresida er for passive og gjør for lite.I det norske arbeidslivet har de fleste det bra. Men denne boka forteller historier om dem som ikke har det bra når de går på jobb i Norge. Mennesker som opplever de mørkeste sidene av det norske arbeidslivet. De har ikke vokst opp med vafler og geitost. For mange av dem er norsk et fremmedspråk. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Hva er selvfølelse?

  02/06/2021 Duración: 27min

  Guro Øiestad er psykologspesialist og førstelektor ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.Folk forstår ulike ting med begrepet selvfølelse, og det brukes mye i psykisk helse-feltet, kanskje uten at vi helt har avklart hva det er.Øiestad viser at selvfølelse dreier seg like mye om hva vi gjør, som om hva vi tenker, og at selvfølelsen påvirkes gjennom hele livet, også av situasjonen vi er i. Vi kan bli usikre og tause i én situasjon, engasjerte og selvhevdende i en annen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Flerspråklighet-til begeistring og besvær

  21/05/2021 Duración: 21min

  Flerspråklighet fremstilles ofte som en ressurs, i politikk, medier, utdanning og forskning, gjerne uten at det vises hvordan, når eller for hvem det er en ressurs.Bente Ailin Svendsen er professor ved Senter for flerspråklighet (MultiLing), et senter for fremragende forskning ved Universitetet i Oslo. Hun er også professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge. Svendsen har undervist i og forsket på flerspråklighet i hele sin karriere, hos barn, unge og voksne og i samfunnet generelt. Hun har dessuten omfattende erfaring med å formidle forskningen til et bredt publikum.Møt henne i Fagbokpodden. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Digital kildekritikk

  18/05/2021 Duración: 22min

  Hva er digital kildekritikk? Hvordan skiller den seg fra den såkalte tradisjonelle kildekritikken? Og, hva bør vi være spesielt oppmerksomme på når vi bruker digitale kilder?Ståle Grut er journalist i NRKbeta og skriver om medier, teknologi og kultur.Grut er utdannet medieviter ved universitetet i Amsterdam, og har tidligere jobbet i Stiftelsen Tinius. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Ledelse og kvalitet i helsetjenesten

  12/04/2021 Duración: 18min

  -Vi må aldri miste helheten av syne.-Det er motiverende å lykkes.Elisabeth Arntzen er utdannet lege. Hun har et sterkt samfunnsmedisinsk engasjement og mange års erfaring fra arbeid med ledelse og kvalitet på alle nivå i helsetjenesten. De siste årene har hun hatt lederstillinger i Helse Sør-Øst RHF og i Statens helsetilsyn.Hva ligger i bunn for at vårt helsevesen fungerer som det gjør? Hvordan kan vi stadig bidra til at det utvikles og bedres? I denne utgaven av fagbokpodden deler lege, filosof og seksbarnsmor Elisabeth Arntzen sin innsikt og engasjement. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Riktig vei for matematikkfaget

  22/03/2021 Duración: 21min

  I denne episoden av Fagbokpodden diskuteres matematikkfaget på grunnskolelærerutdanningen, et fag mange studenter synes er krevende – og med en nasjonal deleksamen med høy strykprosent.Hvorfor er det så mange studenter som strever med dette faget? Hva er det viktig at fremtidige lærere kan noe om og forstår, og hvorfor snakker vi nå om algebraisk tenkning allerede fra 1. klasse? Siri Krogh Nordby, Tonje Karoliussen Berg og Karoline Svensli underviser både skoleelever og lærerstudenter i matematikk, og har alle har vært med å utvikle Riktig, Gyldendals nye digitale læringsverktøy for lærerstudenter. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

página 2 de 5