Frokost På Radio Nova

Prompegutt, Lille Frøken Norge og frieri på Jul i Vinterland

Informações:

Sinopsis

Julen har begynt å melde sin ankomst for Frokostgjengen, og de har kommet i den O store julestemninga!Her er deres helt egen versjon av Så går vi rundt om en enebærbusk fra uka som har gått:"Så gjør vi så når vi henter litt ting, henter litt ting, henter litt tingSå gjør vi så når vi henter litt ting, tidlig en mandags morgenSå gjør vi så når vi sliter på ski, sliter på ski, sliter på skiSå gjør vi så når vi sliter på ski, tidlig en tirsdags morgenSå gjør vi så når vi tester vår ris, tester vår ris, tester vår risSå gjør vi så når vi tester vår ris, tidlig en onsdags morgenSå gjør vi så når vi dømmer ditt tøy, dømmer ditt tøy, dømmer ditt tøyså gjør vi så når vi dømmer ditt tøy, tidlig en torsdags morgenSå gjør vi så når vi vitser i vei, vitser i vei, vitser i veiså gjør vi så når vi vitser i vei, tidlig en fredags morgenSå gjør vi så når vi hørerpåNova, hørerpåNova, hørerpåNovaSå gjør vi så når vi hørerpåFrokostpåRadioNovaTidlig hverhverdag7-9"(Busk!)