Frans Van Giel

1.3. De oorlogsperiode 1940-1945

Informações:

Sinopsis

De verkiezingen van 15 oktober 1938 waren de laatste vooroorlogse gemeenteraadsverkiezingen. Dit gemeentebestuur zou geen lang leven beschoren zijn en van in den beginne had het de handen vol met het uitvoeren van allerlei verorderingen: de mobilisatie van het Belgisch leger in 1939 was het begin van allerlei opeisingen.