Guitar Cover By Nhã Thanh Cao

Không bao giờ quên anh #7

Informações:

Sinopsis

Guitar cover by NHÃ THANH CAO BẤM VÀO NÚT PLAY BÊN DƯỚI, ĐỢI KHOẢNG 5 GIÂY. The post Không bao giờ quên anh #7 appeared first on NHÃ THANH CAO - Học Guitar Online Chỉ Cần Nhìn Tay.