Guitar Cover By Nhã Thanh Cao

Informações:

Sinopsis

Guitar Cover by NHÃ THANH CAO

Episodios

 • Không bao giờ quên anh #7

  20/04/2019 Duración: 03min

  Guitar cover by NHÃ THANH CAO BẤM VÀO NÚT PLAY BÊN DƯỚI, ĐỢI KHOẢNG 5 GIÂY. The post Không bao giờ quên anh #7 appeared first on NHÃ THANH CAO - Học Guitar Online Chỉ Cần Nhìn Tay.

 • Tình kỹ nữ #6

  03/03/2019 Duración: 02min

  Guitar cover by NHÃ THANH CAO BẤM VÀO NÚT PLAY BÊN DƯỚI, ĐỢI KHOẢNG 5 GIÂY. The post Tình kỹ nữ #6 appeared first on NHÃ THANH CAO - Học Guitar Online Chỉ Cần Nhìn Tay.

 • Đắp mộ cuộc tình #5

  25/01/2019 Duración: 01min

  Guitar cover by NHÃ THANH CAO BẤM VÀO NÚT PLAY BÊN DƯỚI, ĐỢI KHOẢNG 5 GIÂY. The post Đắp mộ cuộc tình #5 appeared first on NHÃ THANH CAO - Học Guitar Online Chỉ Cần Nhìn Tay.

 • Cát bụi cuộc đời #4 (gõ thùng)

  25/01/2019 Duración: 01min

  Guitar cover by NHÃ THANH CAO BẤM VÀO NÚT PLAY BÊN DƯỚI, ĐỢI KHOẢNG 5 GIÂY. The post Cát bụi cuộc đời #4 (gõ thùng) appeared first on NHÃ THANH CAO - Học Guitar Online Chỉ Cần Nhìn Tay.

 • Linh hồn tượng đá #3

  25/01/2019 Duración: 04min

  Guitar cover by NHÃ THANH CAO BẤM VÀO NÚT PLAY BÊN DƯỚI, ĐỢI KHOẢNG 5 GIÂY. The post Linh hồn tượng đá #3 appeared first on NHÃ THANH CAO - Học Guitar Online Chỉ Cần Nhìn Tay.

 • Tội tình #2

  25/01/2019 Duración: 02min

  Guitar cover by NHÃ THANH CAO BẤM VÀO NÚT PLAY BÊN DƯỚI, ĐỢI KHOẢNG 5 GIÂY. The post Tội tình #2 appeared first on NHÃ THANH CAO - Học Guitar Online Chỉ Cần Nhìn Tay.

 • Chút kỷ niệm buồn #1

  24/01/2019 Duración: 02min

  Guitar cover by NHÃ THANH CAO BẤM VÀO NÚT PLAY BÊN DƯỚI, ĐỢI KHOẢNG 5 GIÂY. The post Chút kỷ niệm buồn #1 appeared first on NHÃ THANH CAO - Học Guitar Online Chỉ Cần Nhìn Tay.