Guitar Cover By Nhã Thanh Cao

Chút kỷ niệm buồn #1

Informações:

Sinopsis

Guitar cover by NHÃ THANH CAO BẤM VÀO NÚT PLAY BÊN DƯỚI, ĐỢI KHOẢNG 5 GIÂY. The post Chút kỷ niệm buồn #1 appeared first on NHÃ THANH CAO - Học Guitar Online Chỉ Cần Nhìn Tay.