Guitar Cover By Nhã Thanh Cao

Cát bụi cuộc đời #4 (gõ thùng)

Informações:

Sinopsis

Guitar cover by NHÃ THANH CAO BẤM VÀO NÚT PLAY BÊN DƯỚI, ĐỢI KHOẢNG 5 GIÂY. The post Cát bụi cuộc đời #4 (gõ thùng) appeared first on NHÃ THANH CAO - Học Guitar Online Chỉ Cần Nhìn Tay.