Guitar Cover By Nhã Thanh Cao

Linh hồn tượng đá #3

Informações:

Sinopsis

Guitar cover by NHÃ THANH CAO BẤM VÀO NÚT PLAY BÊN DƯỚI, ĐỢI KHOẢNG 5 GIÂY. The post Linh hồn tượng đá #3 appeared first on NHÃ THANH CAO - Học Guitar Online Chỉ Cần Nhìn Tay.