Guitar Cover By Nhã Thanh Cao

Tội tình #2

Informações:

Sinopsis

Guitar cover by NHÃ THANH CAO BẤM VÀO NÚT PLAY BÊN DƯỚI, ĐỢI KHOẢNG 5 GIÂY. The post Tội tình #2 appeared first on NHÃ THANH CAO - Học Guitar Online Chỉ Cần Nhìn Tay.