Eesti Lugu | Vikerraadio | Err

Informações:

Sinopsis

Laupäeviti kell 13.05 (kordus esmaspäeviti kell 23). Foto: vanadpildid.net

Episodios

 • Eesti lugu. Põhjasõda. Rootsi mündindus

  06/04/2024 Duración: 51min

  Münditeadlane Ivar Leimus: "Rootsi ajal löödi Liivi- ja Eestimaal raha Riias ja Tallinnas."

 • Eesti lugu. Põhjasõda. Tallinna 1710. a. katkukalmistu

  30/03/2024 Duración: 41min

  Luu-uurija Martin Malve: "Enamus Rootsi väe sõjameestest lahingusse ei jõudnud, nad hukkusid valdavas enamuses selle katkulaine tagajärjel."

 • Eesti lugu. Põhjasõda. 1704. a ühishauad Tartus

  23/03/2024 Duración: 37min

  Luu-arheoloog Martin Malve: "Laskevigastused mitme mehe koljul ja jäsemetel köitsid kohe tähelepanu ja viisid meid arusaamani, et tegemist on mingi lahingu matmispaigaga; ja varasemaid sõjasündmusi raalides ning arvestades asjaolu, et matmispaik on väga lähedal kohale, kus linn sunniti alistuma, jõudsime järeldusele, et tegemist on põhjasõja-aegsete ühishaudadega."

 • Eesti lugu. Talurahva vastuhakk Rootsi ja Vene võimule

  16/03/2024 Duración: 45min

  Kalle Kroon: "Rootsi võimude vastu partisanisõda ei peetud, need väljaastumised olid ikka rohkem aadli- ja mõisavastane liikumine." Partisanisõda Vene võimu vastu on Kalle Krooni hinnangul suuresti veel valge laik Eesti ajaloos.

 • Eesti lugu. Teine maailmasõda. Tallinna märtsipommitamine

  09/03/2024 Duración: 52min

  Ajaloolane Küllo Arjakas: "Nõukogude õhudiviisidele anti lahingukäsk hävitada vastase laevad Tallinna sadamas ja sadama ehitised ning pommitada linnas sõjatööstuslikke objekte."

 • Eesti lugu. Põhjasõda. Toomas Jõerist

  02/03/2024 Duración: 45min

  Ajaloolane Kalle Kroon: "Toomas Jõerist oli sotsiaalsel tasandil kõige kõrgemale tõusnud eestlane Rootsi aja lõpul, kes lõpetas oma karjääri pärast põhjasõda juba ooberstleitnandina, ja kelle eesti päritolus pole mitte mingit kahtlust."

 • Eesti lugu. Rahvusvaheline õigus kahe ilmasõja vahel

  24/02/2024 Duración: 38min

  Akadeemik Lauri Mälksoo: "Selle otsuse tõttu, et eesti rahvas soovis 80. aastate lõpus/ 90. alguses Eesti iseseisvuse taastamist, sellega on ühtlasi garanteeritud Konstantin Pätsi valdavalt positiivne koht Eesti ajaloos." Muust tuleb meil Lauri Mälksoo hinnangul ausalt rääkida.

 • Eesti lugu. Saame kokku Pätsi juures!

  17/02/2024 Duración: 46min

  Küllo Arjakas: "Oli erandlik päev 23. veebruaril 1924. aastal, kui Päts pidi kolm korda Estonias esinema: kahel korral pidama kõnesid ja küllap oli tal ka õhtul vaja ühele või teisele tervitusi öelda!" Maarja Vaino: "Üldiselt oli Tammsaarel ju Estonias ja teisteski teatrites esietendusi, aga ta armastas oma etendusi käia vaatamas mõnel teisel ajal ja oli alati olnud kuskil tagareas."

 • Eesti lugu. Põhjasõda. Kroonik Christian Kelch

  10/02/2024 Duración: 51min

  Ajaloodoktor Janet Laidla: "See, kuidas Kelch nägi põhjasõja sündmusi, on vajalik ja samas ka väga huvitav." Nn jätku-kroonika on Janet Laidla sõnul hästi huvitav sissevaade põhjasõja sündmustesse ja annab juurde palju teavet põhjasõja kohta.

 • Eesti lugu. Tartu ja Narva langemine 1704. a

  03/02/2024 Duración: 48min

  Ajaloolane Kalle Kroon: "Põhjasõja eel oli õigupoolest ju Rootsi sise- ja välispoliitika orienteeritud kaitsele."

 • Eesti lugu. Põhjasõda. Lahingud ja rüüsteretked

  27/01/2024 Duración: 44min

  Rootsi aja uurija Kalle Kroon: "Šeremetevi suure rüüsteretke eesmärk oli puhtal kujul imperiaalne. Rüüstamine oli ühtlasi ka terrorivahend, et tekitada hirmu, et veenda elanikke Vene jõu ülemuslikkuses. Sarnase 300 aasta taguse mustri leiame tänapäeva Venemaa sõjast Ukraina vastu."

 • Eesti lugu. Põhjasõda. Sõjaväelased, linnakodanikud ja sõjavangid

  20/01/2024 Duración: 48min

  Arhivaar Kalmer Mäeorg: "Kokkupõrkeid oli Tallinnas suuremaid ja väiksemaid. Üks raskemaid vahejuhtumeid oli aprillis 1703, kui öösel kell 10.11 tungis major Schlippenbach koos teiste ohvitseridega linna peavahi ruumidesse ja rünnakule vastasid linna soldatid." Kuidas lugu lõppes, kuulete saates.

 • Eesti lugu. Põhjasõda. Elu Tallinnas enne linna langemist

  13/01/2024 Duración: 45min

  Ajaloolane Triin Kröönström: "Ilmusid ajalehed ja anti välja plakateid. Kirikuõpetaja pidi neid kantslist ette lugema ja neid võis naelutada ka avalikesse kohtadesse seina peale."

 • Eesti lugu. Adrian Virginius – noor eestlane

  06/01/2024 Duración: 43min

  Ajaloodoktor Aivar Põldvee: "Adrian Virginius oli märter, aga kindlasti on esile tõsta palju olulist, mida ta tegi eesti kirjakeele, raamatute ja kooli ja kultuuri heaks! See on asi, mida peaks põhjalikult uurima, Adrian Virginus ja tema isa ja sõbrad vääriksid üht toekat monograafiat."

 • Eesti lugu. Adrian Virginius. Hingekarjase ja tõlkija koolitee

  30/12/2023 Duración: 37min

  Ajaloodoktor Aivar Põldvee: "Kui nüüd julgelt liialdada, siis me näeme selles seltskonnas võib-olla ka mingit omamoodi Noor-Eestit!"

 • Eesti lugu. Adrian Virginius – põhjasõja märter

  23/12/2023 Duración: 36min

  Ajaloodoktor Aivar Põldvee: "Virginiuse pikk vangistus ja kuuldused sellest olid päris hirmuäratavad ja need levisid üle maa."

 • Eesti lugu. Teine maailmasõda. Eesti kaugluurajate päästmiskatse

  16/12/2023 Duración: 44min

  Ajaloodoktor Meelis Saueauk: "Kogu selle grupi süüdistuskokkuvõte on kinnitatud Moskvas 10. veebruaril 1943. aastal ehk 3 kuud pärast nende vangi langemist ebaõnnestunud päästmiskatse käigus. On olemas ka erinõupidamise otsus nende meeste surma mõistmise kohta 27. veebruaril 1943. a ja tõenäoliselt kõik vangi langenud hukati 13. märtsil 1943. a. Moskvas."

 • Eesti lugu. Teine maailmasõda. Eesti kaugluurajad Nõukogude Karjalas

  09/12/2023 Duración: 38min

  Ajaloodoktor Meelis Saueauk: "Kurioosne on see, et nad (NKVD-toim) peilisidki välja, et on kaks saatjat, mis toimivad selles rajoonis ja et nad peavad sidet omavahel ja Tallinnaga. Sidet Soomega ei tuvastatud. Ja ilmselt tänu sellele, et kuidagi saadi aru, et tegemist on eesti keelega, arvati, et tegemist on kaitseliidu diversioonigrupiga."

 • Eesti lugu. Vabadussõda 105

  02/12/2023 Duración: 50min

  Lauri Vahtre: "Vabadussõja maailma-ajalooline tähtsus, kui väljenduda suurejooneliselt, seisnes eeskätt selles, et 1919. aastal rikuti ära punaarmee marss läände. See maailmarevolutsiooni ärarikkumine oli Eesti suurim teene!"

 • Eesti lugu. Põhjasõda. Eestlased Rootsi väes

  25/11/2023 Duración: 42min

  Ajaloolane Kalle Kroon: "Eesti üksused moodustasid kuni 40% kõikidest Rootsi armee jalaväeüksustest Eesti- ja Liivimaal põhjasõja jooksul ja arvuliselt võis neid sõja jooksul armeest läbi käia umbes 7000 meest."

página 1 de 41