Sluby Boie | Evanjelický Cirkevný Zbor V Hybiach

Informações:

Sinopsis

Audio nahrávka kázne zo Sluieb Boích.Zvukovú nahrávku Vám sprostredkúva Evanjelický cirkevný zbor augsburského vyznania v Hybiach.

Episodios

 • Tri lekcie pre tri skupiny

  06/03/2023 Duración: 25min

  5. 3. 2023 - 2. nedeľa pôstna Mgr. Stanislav Grega - zborový farár ECAV Hybe Kázňový text: Mt 15,21-28 „21 Potom odišiel Ježiš a utiahol sa do krajov Týru a Sidonu. 22 A hľa, kanaánska žena prišla z oných končín a kričala: Zmiluj sa nado mnou, Pane, Syn Dávidov! Dcéra sa mi strašne trápi, posadnutá démonom. 23 On jej však neodpovedal ani slovo. I pristúpili učeníci a prosili Ho: Odbav ju, lebo kričí za nami. 24 Odvetil: Ja som poslaný len k strateným ovciam domu izraelského. 25 Ale ona prišla, padla Mu k nohám a prosila: Pane, pomôž mi! 26 On však odvetil: Nie je dobré vziať deťom chlieb a hodiť šteňatám. 27 Odpovedala Mu: Áno, Pane, ale veď aj šteňatá jedávajú z omrviniek, ktoré padajú zo stola ich pánov. 28 Na to jej povedal Ježiš: Ó, žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš! A ozdravela jej dcéra v tú hodinu.“

 • Nedeľa po Deviatniku

  06/03/2023 Duración: 30min

  12.2.2023 - Nedeľa po Deviatniku Mgr. Stanislav Grega - zborový farár ECAV Hybe

 • Predpôstna nedeľa

  06/03/2023 Duración: 30min

  19. 2. 2023 - Predpôstna nedeľa Mgr. Stanislav Grega - zborový farár ECAV Hybe

 • 5. nedeľa po Zjavení

  06/03/2023 Duración: 27min

  05.02.2023 - 5. nedeľa po Zjavení Mgr. Stanislav Grega - zborový farár ECAV Hybe Kázňový text: Mk 1,11 "a z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v Tebe sa mi zaľúbilo.“ Mk 9,7 „Toto je môj milovaný Syn: Jeho poslúchajte;“ Mk 15,39 „Tento človek bol naozaj Syn Boží!“

 • 2. nedeľa po Zjavení

  06/03/2023 Duración: 28min

  15.01.2023 - 2. nedeľa po Zjavení Mgr. Stanislav Grega - zborový farár ECAV Hybe Kázňový text: 2M 3,1-15 "1 Keď Mojžiš pásol ovce u svojho tesťa, midjánskeho kňaza Jetru, a hnal stádo za púšť, prišiel až k Božiemu vrchu Chóreb. 2 Vtedy sa mu zjavil Hospodinov anjel v ohnivom plameni zo stredu kra; keď sa pozrel, videl, že ker horel plameňom, ale nezhorel. 3 Vtedy si Mojžiš povedal: Odbočím z cesty a pozriem si tento veľký jav, prečo ker nezhorel. 4 Keď Hospodin videl, že odbočuje pozrieť sa, zavolal Boh na neho uprostred kra: Mojžiš, Mojžiš! On odpovedal: Tu som. 5 Potom riekol: Nepribližuj sa sem, zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je posvätná pôda. 6 Riekol ďalej: Ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jákobov. Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha. 7 I riekol Hospodin: Dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie o pomoc pred jeho poháňačmi, lebo poznám jeho bolesti.&n

 • 1. nedeľa po Zjavení

  06/03/2023 Duración: 29min

  08.01.2023 - 1. nedeľa po Zjavení Mgr. Stanislav Grega - zborový farár ECAV Hybe Kázňový text: 1M 28,10-19 "10 Jákob odišiel z Beér-Šeby a šiel do Cháránu. 11 Došiel na posvätné miesto a prenocoval tam, lebo slnko už zapadalo. Vzal jeden z kameňov onoho posvätného miesta, položil si ho pod hlavu a ľahol si na tom mieste. 12 Snívalo sa mu, že na zemi stál rebrík, ktorý vrchným koncom siahal po nebo, a Boží anjeli vystupovali a zostupovali po ňom. 13 A hľa, Hospodin stál nad ním a hovoril: Ja som Hospodin Boh tvojho otca Abraháma a Boh Izákov; zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojim potomkom. 14 Tvojho potomstva bude ako prachu zeme; rozmôžeš sa na západ a na východ, na sever i na juh, a v tebe i v tvojom potomstve budú požehnané všetky čeľade zeme. 15 Ajhľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš, dovediem ťa späť do tejto krajiny, lebo ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti zasľúbil. 16 Keď sa Jákob prebudil zo spánku, poved

 • Zjavenie Krista Pána mudrcom

  06/03/2023 Duración: 24min

  6.1.2023 - Zjavenie Krista Pána mudrcom Mgr. Stanislav Grega - zborový farár ECAV Hybe Kázňový text: Žid 1,1-2 "Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom ústami prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi"

 • Nový rok 2023

  06/03/2023 Duración: 23min

  1.1.2023 - Nový rok Mgr. Stanislav Grega - zborový farár ECAV Hybe Kázňový text: 1M 16,13

 • Spoločenstvo v cirkvi

  16/10/2022 Duración: 27min

  16.10.2022 - Pamiatka posvätenia chrámu Mgr. Stanislav Grega - zborový farár ECAV Hybe Kázňový text: Žid 10,24-25 „4 Venujme pozornosť jeden druhému, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom. 25 Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale (sa povzbudzujme,) napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň.“

 • Včely a med

  16/10/2022 Duración: 24min

  9.10.2022 - 17. nedeľa po Svätej Trojici Mgr. Jiří Chodura - zborový farár SCEAV Oldřichovice

 • Výstraha pred zvodmi

  10/08/2022 Duración: 21min

  7.8.2022 - 8. nedeľa po Svätej Trojici Mgr. Stanislav Grega - zborový farár ECAV Hybe Kázňový text: 1J 4,1-6

 • Požehnanie

  31/07/2022 Duración: 22min

  31.7.2022 - 7. nedeľa po Svätej Trojici Mgr. Michal Tekely

 • Život s Kristom

  29/07/2022 Duración: 18min

  24.7.2022 - 6. nedeľa po Svätej Trojici Mgr. Michal Tekely

 • Nauč nás modliť sa

  29/07/2022 Duración: 25min

  17.7.2022 - 5. nedeľa po Svätej Trojici Mgr. Stanislav Grega - zborový farár ECAV Hybe Kázňový text: L 11,1

 • Modlitba

  29/07/2022 Duración: 25min

  10.7.2022 - 4. nedeľa po Svätej Trojici                Mgr. Stanislav Grega - zborový farár ECAV Hybe Kázňový text: L 11,5-10

 • Bohatstvo

  29/07/2022 Duración: 26min

  19.6.2022 - 1. nedeľa po Svätej Trojici Mgr. Michal Tekely

 • Zoslanie Ducha Svätého

  29/07/2022 Duración: 25min

  5.6.2022 - 1. slávnosť svätodušná Mgr. Michal Tekely

 • Konfirmácia

  29/07/2022 Duración: 19min

  29.5.2022 - Nedeľa po Vstúpení Mgr. Stanislav Grega - zborový farár ECAV Hybe Kázňový text: Mt 5,14-16

 • Zvestovanie evanjelia

  29/07/2022 Duración: 20min

  26. 5. 2022 - Vstúpenie Krista Pána na nebesá Mgr. Stanislav Grega - zborový farár ECAV Hybe Kázňový text:  Lk 24, 44-49

 • Modlitba

  29/07/2022 Duración: 29min

  22.5.2022 - 5. nedeľa po Veľkej noci Mgr. Stanislav Grega - zborový farár ECAV Hybe Kázňový text: Mk 10,46-52

página 1 de 6