Brf-podden

Informações:

Sinopsis

Brf-podden har vinteruppehåll och är tillbaka i mitten av januari. God jul och gott nytt år till alla lyssnare!Brf-podden är en podcast som ger tips och råd till brf-styrelsen för hur de kan hantera olika frågor och utmaningar som de kan ställas inför. Varje avsnitt är maximalt 15 min långt och tar upp en ämne åt gången. Perfekt för dig som snabbt vill få koll på ett fråga!Nya avsnitt publiceras var tredje måndag. Podcasten produceras av Fastighetsägarna Stockholm.

Episodios

 • Underhållsskuld och sparande

  Underhållsskuld och sparande

  27/05/2020 Duración: 21min

  I det här avsnittet intervjuar Johan Flodin, bostadsrättsexpert på Fastighetsägarna Stockholm, Arturo Arques, Privatekonom på Swedbank, om sparande till underhåll och varför det är viktigt i bostadsrättsföreningar

 • Ekonomisk brottslighet i och mot bostadsrättsföreningar

  Ekonomisk brottslighet i och mot bostadsrättsföreningar

  16/12/2019 Duración: 14min

  I det här avsnittet intervjuar Katarina Meurling, kommunikationschef på Fastighetsägarna, Johan Flodin, bostadsrättsexpert på Fastighetsägarna, om ekonomisk brottslighet i och mot bostadsrättsföreningar. Vi får lära oss om hur ekonomisk brottslighet mot bostadsrättsföreningar kan se ut och vad föreningen kan göra för att minska sina risker för att utsättas.

 • Individuell mätning och debitering - IMD

  Individuell mätning och debitering - IMD

  08/03/2019 Duración: 19min

  I det här avsnittet intervjuar Johan Flodin Mikael Gustafsson, utvecklingschef på Energieffektiviseringsföretagen och Therese Rydstedt, energiexpert på SABO, om individuell mätning och debitering i bostadsrättsföreningar.

 • Trygga boendemiljöer

  Trygga boendemiljöer

  16/04/2018 Duración: 17min

  I det är avsnittet samtalar Johan Flodin med Bo Grönlund, arkitekt och stadsplanerare, och Ulf Malm, VD för Fastighetsägare i Järva och Fastighetsägare i Rågsved, om trygghetsfrågor i boendemiljön och i Fastigheterna.

 • Andelstal årsavgift

  Andelstal & årsavgift

  05/03/2018 Duración: 08min

  I det här avsnittet förklarar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, vad andelstal är för något och hur det är relaterat till årsavgiften i föreningen. Intervjuar gör Johan Flodin, brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.

 • Vanliga frågor om stadgar

  Vanliga frågor om stadgar

  12/02/2018 Duración: 13min

  I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, om några vanliga frågor som styrelser kan ha om sina stadgar. Vi pratar också om vad stadgar är, hur föreningen går tillväga för att ändra sina stadgar och de senaste lagändringarna Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.

 • Årsredovisning

  Årsredovisning

  22/01/2018 Duración: 15min

  I det här avsnittet förklarar Christofer Andersson, ekonomisk förvaltare på Fastighetsägarna Service, vad årsredovisning är för något. Han pratar bland annat om vilka delar som ingår i den och hur bostadsrättsföreningen kan gå till väga för att få till en bra förvaltningsberättelse. Intervjuar gör Johan Flodin.

 • Snö is - Föreningens ansvar

  Snö & is - Föreningens ansvar

  20/11/2017 Duración: 16min

  I det här avsnittet berättar Anni Carpelan, utvecklingschef på Fastighetsägarna Stockholm, om hur bostadsrättsföreningar kan arbeta med hantering av snö och is på framförallt tak. Intervjuar gör Johan Flodin, bostadsrättsansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.

 • Arbetsordning för styrelsen

  Arbetsordning för styrelsen

  30/10/2017 Duración: 11min

  I det här avsnittet berättar Johan Flodin, brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm, om arbetsordning för styrelsen i bostadsrättsföreningar. Genom att dokumentera viktiga moment och rutiner kan styrelsen effektivisera sin tid och nå bättre resultat i sitt arbete. Intervjuar gör Martina Skowronska, kommunikatör på Fastighetsägarna Stockholm.

 • Smarta fastigheter

  Smarta fastigheter

  09/10/2017 Duración: 13min

  I det här avsnittet intervjuar Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm, Christoffer Börjesson, chef för digital fastighetsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm, om smarta fastigheter. Vad innebär det för bostadsrättsföreningar och vad behöver föreningarna tänka på när det gäller smarta fastighetsfrågor?

 • Bredband och Fastighetsnät

  Bredband och Fastighetsnät

  06/10/2017 Duración: 27min

  I det här extra långa avsnittet pratar Johan Flodin med Anders Nygren, Projektledare på WSP, om bredbandsfrågor och fastighetsnät i bostadsrättsföreningar.

 • Ordföranderollen

  Ordföranderollen

  28/08/2017 Duración: 07min

  I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.

 • Medlemskap

  Medlemskap

  12/06/2017 Duración: 09min

  I det här avsnittet förklarar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, vilka krav en bostadsrättsförening kan ställa på nya medlemmar och på vilka grunder som föreningen kan neka någon medlemskap. Intervjuar gör Johan Flodin, brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.

 • Styrelsearvode

  Styrelsearvode

  22/05/2017 Duración: 15min

  I det här avsnittet berättar Johan Flodin, brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm, om hur bostadsrättsföreningar kan resonera kring arvode till styrelsen. Intervjuar gör Martina Skowronska, kommunikatör på Fastighetsägarna Stockholm.

 • Elbilsladdning

  Elbilsladdning

  10/04/2017 Duración: 15min

  I det här avsnittet intervjuar Johan Flodin, brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm, Pelle Sjögren, VD på Parkando, om elbilsladdning, laddinfrastruktur och smarta parkeringslösningar.

 • Inför Stämman - Så lyckas ni med Stämman

  Inför Stämman - Så lyckas ni med Stämman

  17/03/2017 Duración: 11min

  I det här avsnittet pratar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, om hur ni får till en bra stämma. Avsnittet är det andra i serie av två om årsstämman där vi i det första avsnittet pratade om stämmans formalia och krav. Intervjuar gör Johan Flodin, bostadsrättsansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.

 • Inför stämman - Formalia och krav

  Inför stämman - Formalia och krav

  27/02/2017 Duración: 14min

  I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, om de formella delarna som måste finnas med på en årsstämma. Avsnittet är det första avsnittet av två om årsstämman där vi i det andra avsnittet kommer att prata om hur man lyckas med att få till en bra stämma. Intervjuar gör Johan Flodin, bostadsrättsansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.

 • Jäv

  Jäv

  13/02/2017 Duración: 10min

  I det här avsnittet förklarar Ove Schramm, fastighetsjurist på Fastighetsägarna service, vad jäv i en bostadsrättsförening är för något. Intervjuar gör Johan Flodin, brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.

 • Energikartläggning energieffektivisering

  Energikartläggning & energieffektivisering

  30/01/2017 Duración: 13min

  I det här avsnittet pratar Johan Flodin med Mia Simm, projektledare på Stockholmsregionens energikontor, om energikartläggning och energieffektivisering. Vi får bland annat lära oss om de vanligaste energieffektiviseringarna som en bostadsrättsförening kan göra.

 • Störningar

  Störningar

  16/01/2017 Duración: 10min

  I det här avsnittet redogör Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Stockholm, för vad en störning är och vad som gäller juridiskt vid en störning. Intervjuar gör Johan Flodin, bostadsrättsansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.

página 1 de 2