Kyrka Nu Podden

Informações:

Sinopsis

I Kyrka nu podden analyserar och kommenterar aktuella händelser i kyrka och samhälle. Podden produceras av Kyrkostyrelsen, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Episodios

  • Om bibeltolkning med biskop Björn Vikström och pastor Jani Edström

    06/06/2018 Duración: 46min

    Bibeltolkning är ämnet för ett samtal mellan biskop Björn Vikström och pastor Jani Edström. För dem är Bibeln både en fascinerande bok och ett arbetsredskap. Samtalet kretsar kring hur vi i kyrkor och församlingar läser och tolkar Bibeln i nya situationer. Det här är en fortgående process som kyrkan varit engagerad i från början fram till i dag. Att läsa och tolka Bibeln är att föra en dialog med texten och dess sammanhang utifrån människors behov och aktuella frågeställningar.

  • Det goda samtalet - är det möjligt?

    17/04/2018 Duración: 57min

    Samtalsklimatet i samhället verkar bli sämre och mer polariserat. Har vi tappat förmågan att kunna vara oense med varandra utan att för den skull börja strida med varandra? Hur kan vi skapa förutsättningar för goda, konstruktiva samtal? Hela vårt liv bygger på kommunkation - att vi samverkar med andra människor. Då blir kunskapen i föra samtal med varandra oerhört viktigt. Vi behöver kunna kommunicera på mikronivå, i hemmet, i familjen, med vänner. Men samtalet behöver även fungera på makronivå, då vi i kommunikationen ger byggstenar till det som blir vårt samhälle. I den här podden samtalar Fredrik Kass med familjerådgivaren Anna Korkman Lopez och skriftskolteologen Jonathan Silfverberg. Korkman-Lopez möter i sin vardag par som har kört fast i kommunikationen med varandra. Silfverberg arbetar med ungdomar och har i sitt arbete pratat med ungdomar som tycker att empatin försvinner då man diskuterar på nätet. Men samtidigt har han också sett att ungdomarna har resurser och förmågor som gör att han tror att d