Command Line (audio)

Command Line to cotygodniowy podkast dla kadego komputerowego geeka, programisty i powerusera.

Pod Parasolem

Podcast by Micha Bartos, Pawe Halamus

Niedoloty

Codzienna dawka Niedolotów z tego szalonego wiata.

Pokochaj Ca?? Siebie

Agata Kuflewicz pomaga kobietom pokocha? ca?? siebie bez zastrze?e? oraz wyra?a? t? mi?os? swoim ?yciem i post?powaniem. W tym podca?cie wraz z zaproszonymi go??mi rozmawia o...

Love By Santi. Kobieca Zmysowo

Midzy sex-coachingiem, doradztwem intymnym, a filozofi mioci. Taki to show. Tworzony przez doros kobiet dla dorosych kobiet. O relacjach, intymnoci, zmysowoci i pasji. W óku i w...

1hashtag

Podcast o marketingu, biznesie, kulturze pracy oraz produktywnoci.

Prosty Plan

Jeste? architektem, projektantem, designerem? Zastanawiasz si? jak usprawni? swoj? prac? z projektem, organizowa? czas, sprawnie realizowa? zadania, unika? konfliktów z...

Cafe Nerd

Cafe Nerd to podcast o nowych technologiach, szczególnie mobilnych. W kadym odcinku rozmawiamy na jeden wybrany temat i próbujemy na niego spojrze z rónych perspektyw ...

Filozofia Mistyki Ii

W czasie cyklu wykadów prelegenci stalaj si uchwyci zwizek zachodzcy midzy filozofi a yciem mistycznym na przeomie wieków. Spotkania s organizowane przez Wysze Metropolitalne...

página 1 de 96